lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0076 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2560 16:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
SMPO000033985
23/05/2560
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0073 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2560 16:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
SMPO000032005
09/05/2560
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0071 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
6 พ.ค. 2560 10:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ส่งวันที่ 5/5/60 เวลา 17.05 น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0070 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
5 พ.ค. 2560 15:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งสินค้าวันที่ 4/5/60 เวลา 17.05 น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0067 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
22 เม.ย. 2560 08:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งสินค้าวันที่ 21/4/60 เวลา 17.07 น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0063 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 16:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งสินค้าวันที่ 29/03/2560 เวลา 16.10 น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0060 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 13:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 27/2/60
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0056 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งสินค้าวันที่ 14/2/60 เวลา 14.02 น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0057 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 22/2/2560
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0058 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 27/2/60
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0061 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
วันที่จัดส่ง 1/3/60
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0050 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
25 ม.ค. 2560 16:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งเมื่อวันที่ 05/01/2017
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0051 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
25 ม.ค. 2560 16:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งสินค้าวันที่06-01-2017
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0053 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
25 ม.ค. 2560 16:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 24/1/60
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0049 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
3 ม.ค. 2560 13:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 03/01/60 เวลา 12.08 น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0046 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
26 ธ.ค. 2559 14:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )